Macroprudential Instruments and Financial Cycles Workshop

Çalıştay, finansal çevrimlerin; ölçümü, analizi ve finansal istikrar ilişkisi, finansal çevrimleri ılımlılaştırmada makro-ihtiyati politikaların etkinliği, borç kompozisyonunun finansal istikrar açısından önemi konularında ekonomi politika yapıcıları ve akademisyenlerin görüşlerini paylaşabileceği bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır.