Conference on “Future of Islamic Banking and Economics in Search of New Normal”

GENEL BİLGİLENDİRME

Ülkemizin G20 politikaları doğrultusunda risklerin etkin çeşitlendirilmesi, alternatif finansman kaynaklarının teşvik edilmesi ve bu anlamda varlığa dayalı finansmana büyük önem verilmektedir. Konferansta; politika yapıcıları, özel sektör ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile akademisyenler arasında İslami finans ile finansal istikrar, finansal erişim ve KOBİ finansmanı konularının tartışılacağı bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

KONFERANS YERİ ve OTEL BİLGİSİ

Konferans Boğaziçi Üniversitesi, Rektörlük, Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Adres: Boğaziçi Üniversitesi

Bebek, 34342

Beşiktaş-İstanbul

http://www.boun.edu.tr/en-US/Index


Konferans katılımcıları 3 Nisan 2016 giriş, 6 Nisan 2016 çıkış olacak şekilde Le Meridien Otel'de konaklama yapacaklar ve konferans için uygulanacak özel bir fiyatlama sisteminden faydalanabileceklerdir.

Rezervasyonlar için Le Meridien Otel'den Alize Hotan-Anakök ile iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Le Meridien Oteli

Cengiz Topel Caddesi No: 39

34337 Etiler - İstanbul

http://www.lemeridienistanbuletiler.com/